Budowę tłumika stanowią:

– płaszcz zewnętrzny pełny (jednolity) – wykonany z blachy (stalowej ocynkowanej, aluminiowej, kwaso-odpornej) lub rury PCV

– płaszcz wewnętrzny perforowany

– podwójna helikoida perforowana

Podwójna helikoida oraz płaszcz wewnętrzny (o powierzchniach perforowanych) wykonane są w technologii przyrostowej (druku 3D)

Przestrzenie pomiędzy: płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym jak również pomiędzy podwójną helikoidą wypełnione są granulatem wykazującym właściwości dźwiękochłonne, w szerokim paśmie częstotliwości. Budowę tłumika ilustrują rysunki VB-02-00 i VB-02-01/00.

 

W lutym 2022 roku dokonaliśmy zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP na wynalazek.

Po rejestracji zgłoszenia otrzymaliśmy ocenę wstępną zgłoszenia wynalazku (o nadanym numerze P.440402), która potwierdziła że opracowany przez nas tłumik spełnia wymóg nowości i poziomu wynalazczego zawartego w art. 24, art. 25. Art. 26 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Aktualnie przygotowujemy się do przeprowadzenia badań tłumika pod względem jego własności aero-akustycznych

Oczekujemy również na wpis do Biuletynu UP RP oraz dokument potwierdzający uzyskanie patentu na wynalazek.

Opis patentowy, potwierdzenie zgłoszenia oraz ocena wstępna – w załączeniu.

 

W przypadku zainteresowania współpracą w zakresie wdrożenia opatentowanego tłumika do zastosowań przemysłowych oraz budowlanych, zapraszamy do kontaktu.

Materiały do ściągnięcia:

Absorpcyjny tłumik hałasu z wkładem helikoidalnym – rysunki patentowe

Potwierdzenie Zgloszenia_P.440402_211232

Ocena wstępna p.440402

Tłumik – Opis patentowy

VB-01-01

VB-02-01