Elastyczne powłoki dźwiękoizolacyjne

EP1

 

W bieżącym roku nawiązaliśmy współpracę z f-mą „KADET Izolacje Ogniotrwałe” z Gliwic celem prowadzenia wspólnych badań nad opracowaniem oraz wdrożeniem do powszechnego stosowania nowego rodzaju zabezpieczeń akustycznych w postaci tzw. elastycznych powłok dźwiękoizolacyjnych.

 

Firma „KADET Izolacje Ogniotrwałe” od wielu lat jest producentem pokrowców termoizolacyjnych pod nazwą handlową NOVISIL EL. Połączenie wieloletniego doświadczenia f-my KADET, w zakresie technologii i produkcji pokrowców termoizolacyjnych z technologią akustyczną opracowaną przez B.I. VIBA zaowocowało stworzeniem typoszeregu nowych, innowacyjnych  zabezpieczeń akustycznych w postaci elastycznych powłok oraz kotar dźwiękoizolacyjnych, które charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami nie tylko w zakresie izolacji termicznej ale również akustycznej.

 

 

 

Zdjęcia z przykładowych realizacji z zastosowaniem eksperymentalnie stworzonych elastycznych pokrowców oraz kotar dźwiękoizolacyjnych:


< Cofnij