POL-AM-PACK S.A. – Huta Szkła ORZESZE Etap II

Problem:

Ponadnormatywny hałas emitowany do środowiska.

Rozwiązanie:

Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż zabezpieczeń akustycznych w postaci:

  • Tłumionych wywietrzaków dachowych gorącego powietrza hali W-3
  • Żaluzji dźwiękochłonnych czerpni powietrza instalacji chłodzenia wanny hali W-2 i W-3
  • Tłumionych kanałów wyrzutowych powietrza pomieszczenia sprężarek
  • Komór tłumiących ściennych czerpni powietrza sprężarkowni
  • Tłumionych, kierunkowych, dachowych wyrzutni powietrza sprężarkowni
  • Dookólnych ekranów osłonowych wlotów czerpni powietrza

 


< Cofnij