OMYA Sp. z o.o. w Jasicach

Problem:

Ponadnormatywny hałas emitowany do środowiska.

Rozwiązanie:

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż zabezpieczeń akustycznych w formie:

  • Zabudowy dźwiękochłonno-izolacyjnej wentylatora filtra Nr 3
  • Tłumika kierunkowego wyrzutu powietrza filtra Nr 3
  • Kotar dźwiękoizolacyjnych i ekranów dźwiękochłonnych systemu czyszczenia filtrów Nr 1, 2, 3
  • Tłumionej, kierunkowej wyrzutni dachowej z wentylatorem
  • Osłony akustycznej napędu wentylatora odpylacza
  • Żaluzji dźwiękochłonnych czerpni powietrza 
  • Elastomerowych mat tłumiących

 


< Cofnij