MW Lublin Sp. z o.o. w Lublinie

Problem:

Ponadnormatywny hałas na stanowiskach pracy

Rozwiązanie:

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż kabiny dźwiękochłonno-izolacyjnej prasy Clearing

 


< Cofnij