KGZ KRASNE – OZG TERLICZKA

Problem:

Ponadnormatywny hałas emitowany do środowiska przez instalację eksploatacji gazu ziemnego

Rozwiązanie:

Zaprojektowanie wykonanie oraz montaż zabezpieczeń akustycznych w postaci:

  • Żaluzji dźwiękochłonnych dla czerpni powietrza kabin sprężarek
  • Tłumików akustycznych na wyrzutach awaryjnych gazu
  • Izolacji akustycznej zbiornika gazu
  • Elastycznych pokrowców dźwiękoizolacyjnych na rurach przesyłowych oraz zaworach redukcyjnych gazu

 

 


< Cofnij