HAMILTON SUNDSTRAND – RZESZÓW

Problem:

Stanowisko testowania turbiny emituje hałas o poziomie 120 dB(A)

Wymagania Inwestora – zabudować stanowisko celem redukcji hałasu do wartości nie przekraczającej poziomu LAeq ≤ 65 dB(A) mierzonego w odległości 1 [m] od powierzchni zabudowy

Rozwiązanie:

Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż kabiny dźwiękoizolacyjnej o efektywności akustycznej rzędu 55 dB

 

 


< Cofnij