P&G GILLETTE POLSKA – ŁÓDŹ

Problem:

Prognozowane przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku w wyniku oddziaływania nowoprojektowanej inwestycji w postaci chłodni wentylatorowych

Rozwiązanie:

Zaprojektowanie, w oparciu o przeprowadzoną analizę akustyczną na etapie projektowania inwestycji, zabezpieczeń akustycznych w postaci:

  • żaluzji dźwiękochłonnych
  • deflektorów

a następnie wykonanie i montaż deflektorów na króćcach wyrzutu powietrza.

Żaluzje dźwiękochłonne dostarczyła i zamontowała f-ma WAG (World Acoustic Group)

 

 


< Cofnij