BAXTER MANUFACTURING – LUBLIN

Problem:

Ponadnormatywny hałas emitowany do środowiska przez chłodnie wentylatorowe

Rozwiązanie:

Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż tłumików akustycznych na czerpniach i wyrzutach powietrza chłodni wentylatorowych

 

 


< Cofnij