POL-AM-PACK S.A. – HUTA SZKŁA Orzesze

Problem:

Ponadnormatywny hałas emitowany do środowiska

Rozwiązanie:

Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż zabezpieczeń akustycznych w postaci:

  • Obudów oraz osłon dźwiękochłonno-izolacyjnych
  • Tłumików akustycznych typu absorpcyjnego
  • Ekranów dźwiękochłonno-izolacyjnych
  • Czerpni tłumionych z zastosowaniem żaluzji dźwiękochłonnych
  • Wywietrzaków dźwiękochłonno-izolacyjnych na wyrzutniach powietrza procesowego

 

 


< Cofnij