Wibroakustyka maszyn i urządzeń

Opracowywanie oraz wdrażanie projektów w zakresie redukcji niekorzystnych zjawisk wibroakustycznych z uwzględnieniem: tłumik szlifierki2

  • identyfikacji procesów wibroakustycznych występujących w pracujących maszynach oraz urządzeniach
  • weryfikacji procesów technologicznych (produkcyjnych) pod kątem minimalizacji drgań oraz hałasu
  • modernizacji maszyn i urządzeń pod kątem redukcji niekorzystnych zjawisk wibroakustycznych
  • propagowanie diagnostyki wibroakustycznej w nadzorowaniu procesów  produkcyjnych oraz diagnozowaniu stanu maszyn i urządzeń