Usługi pomiarowo-analityczne

Pomiary akustyczne w zakresie: kula

  • Akustyki środowiskowej
  • Akustyki budowlanejson-50-1
  • Akustyki przemysłowej – pomiary na stanowiskach pracy

 

Analizy akustyczne w zakresie:

  •  Oceny zagrożeń wibroakustycznych na stanowiskach pracy
  • Oceny oddziaływania inwestycji przemysłowych na środowisko
  • Oceny oddziaływania środowiska na klimat akustyczny w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
  • Audytu akustycznego na podstawie dokumentacji architektoniczno-budowlanej

laptop alibre

svan-958