Oferta

Zakres usług oferowanych przez Biuro Inżynierskie VIBA

Zakres usług

Biura Inżynierskiego VIBA

 

USŁUGI PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE W ZAKRESIE:

  • Akustyki architektoniczno-budowlanej
  • Akustyki przemysłowej i środowiskowej
  • Wibroakustyki maszyn i urządzeń

 

USŁUGI POMIAROWO-ANALITYCZNE W ZAKRESIE:

  • Specjalistycznych pomiarów wibroakustycznych
  • Analiz, ocen i audytów akustycznych

 

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA ORAZ BADAWCZO-ROZWOJOWA W ZAKRESIE:

  • Nowatorskich rozwiązań dotyczących ochrony środowiska przed hałasem i drganiami
  • Eliminacji zagrożeń wibroakustycznych na stanowiskach pracy