Firma

Biuro Inżynierskie VIBA

 

Jesteśmy firmą zorientowaną głównie na działalność projektowo-wdrożeniową, której nadrzędnym celem jest eliminacja zagrożeń wibroakustycznych w przemyśle oraz obiektach użyteczności publicznej.

 

Misją firmy jest:
„Tworzenie przyjaznego klimatu akustycznego w środowisku człowieka”

 

B.I.VIBA realizuje swoją misję poprzez sukcesywny rozwój działalności innowacyjno-wdrożeniowej w zakresie specjalistycznych usług oraz produktów z dziedziny szeroko rozumianej akustyki i wibroakustyki.

 

Działalność

Firmy

 

Ogólny profil działalności firmy obejmuje:

 • świadczenie kompleksowych usług projektowo-wdrożeniowych w zakresie:
            – akustyki architektoniczno-budowlanej
            – akustyki przemysłowej i środowiskowej
            – wibroakustyki maszyn i urządzeń

 • prowadzenie działalności innowacyjno-wdrożeniowej oraz badawczo-rozwojowej dla potrzeb przemysłu, w zakresie ochrony środowiska przed hałasem i drganiami jak również eliminacji zagrożeń wibroakustycznych na stanowiskach pracy

 

Metodologia

Działania

 

W każdym przypadku świadczonych usług, w zakresie eliminacji zagrożeń wibroakustycznych, metodologia postępowania uwzględnia:

 • pomiary oraz analizę procesów wibroakustycznych
 • ocenę zagrożenia hasłem i/lub drganiami
 • opracowanie alternatywnych metod eliminacji zagrożeń wibroakustycznych
 • wykonanie oraz montaż uzgodnionych (z inwestorem) zabezpieczeń wibroakustycznych
 • pomiary kontrolne – potwierdzające uzyskanie uzgodnionych efektów wibroakustycznych

 

Możliwości

Techniczno-organizacyjne

 

Specjalistyczny sprzęt pomiarowo-analityczny, będący na wyposażeniu firmy, umożliwia realizowanie wszechstronnych pomiarów oraz analiz wibroakustycznych.
Współpraca z naszymi partnerami biznesowymi, wyspecjalizowanymi firmami produkcyjnymi oraz wykonawczo-montażowymi, gwarantuje z kolei najwyższą jakość oraz profesjonalny poziom przy realizacji świadczonych usług.