Wdrożenie zabezpieczeń akustycznych w PMG Brzeźnica

6PMG

 

Zakończyliśmy realizację wdrożenia zabezpieczeń w PMG Brzeźnica.

Prace polegały na:

  • izolacji akustycznej rurociągów skidu zaworowego wraz z grupą rur przesyłowych przy budynku tłoczni gazu,
  • modyfikacji w celu zwiększenia chłonności istniejących tłumików akustycznych czerpni powietrza budynku tłoczni gazu
  • montażu przesłon (plafonów) dźwiękochłonnych na wyrzutach dachowych (szt. 5) oraz wywietrzakach kotłowni (3 szt.)

 

 

 


< Cofnij