Redukcja hałasu chłodni wentylatorowej w BAXTER Manufacturing w Lublinie

 

Kontynuacja realizacji z 2012 r. dla BAXTER Manufacturing w Lublinie, polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu i montażu zabezpieczeń akustycznych dla dodatkowej trzeciej chłodni wentylatorowej typu CWT-95 produkcji CH Technika Chłodnicza  Zakład w Kolbudach.

Przy projektowaniu zabezpieczeń akustycznych uwzględniono:

  • Tłumik hałasu typu absorpcyjnego, na króćcu wyrzutu powietrza
  • Ekran dźwiękochłonno-izolacyjny, usytuowany przed czerpniami powietrza

 

 

W projekcie tłumika akustycznego uwzględniono zastosowanie innowacyjnego materiału dźwiękochłonnego, charakteryzującego się doskonałymi właściwościami dźwiękochłonnymi przy jednoczesnej odporności na warunki atmosferyczne (nie chłonie wilgoci).

 

Po montażu wyżej wymienionych zabezpieczeń akustycznych przeprowadzono kontrolne pomiary akustyczne, które potwierdziły spełnienie wymagań normatywnych w zakresie hałasu środowiskowego dla najbliżej położonych obszarów chronionych akustycznie.

 


< Cofnij